Fotolia_7826220_L.jpg

LL-C (Certification)

Wij zijn een internationale groep professionals en wij willen onze cliënten complexe diensten aanbieden op certificerings-, test- en trainingsgebied.  

Tegelijkertijd streven we ernaar om hen onze diensten op zo kort mogelijke termijn te verlenen. Met dit doel hebben we een speciale applicatie ontwikkeld voor beoordelings- en testmethodes. Die helpt ons om herhaling van routinestappen en daarmee tijdsverspilling te voorkomen. Zo hebben we wereldwijd al duizenden certificaten kunnen afgeven.    

Politika LL-C (Certification)

Werkwijze voor de certificering RULE 03 CZ
Werkwijze voor de certificering RULE 03 SK
Kwaliteitsgarantiepolitiek van de certificerende instantie
Geografische verdeling van de certificering
Gebruik van accreditatielogs en certificeringsmarkeringen

"De klant of welke derde dan ook is bevoegd om een klacht of een protest in te dienen met betrekking tot de realisatie van de diensten van de certificerende instantie.
Voor registratie van de klacht of het protest kan het e-mailadres complaints@ll-c.org worden gebruikt en de actuele klanten kunnen gebruik maken van de sectie „Feedback“ in hun aangekoppelde klantaccount van LL-C (Certification).